Logo psnr
English Version
Zarząd Stowarzyszenia        Członkowie Zarządu       Komisja Rewizyjna       Rada Programowa      

Członkowie Zwyczajni       Członkowie Założyciele     Członkowie Wspierający    Władze PSNR


Zarząd Stowarzyszenia

Prezes - dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski

Wiceprezes - prof. dr hab. Tadeusz Niezgoda

Sekretarz - dr inż. Ewa Kamińska

Skarbnik - mgr Ewa RostekPowrót do góryCzłonkowie Zarządu

dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

dr inż. Dariusz Rudnik

Powrót do góryKomisja Rewizyjna

dr inż. Remigiusz Mruk

mgr inż. Paulina Grzelak

mgr inż. Ryszard Michalski

Powrót do góryRada Programowa

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński

mgr inż. Jerzy Izdebski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski

dr hab. inż. Regina Jeziórska

dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

dr inż. Wojciech Gis

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

Powrót do góryCzłonkowie Zwyczajni

dr inż. Dorota Krupnik - Instytut Logistyki WLO WAT

dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Krzysztof Biernat - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, prof. PW - Politechnika Warszawska

dr inż. Mirosław A. Chłosta - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

dr inż. Wojciech Gis - Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Paulina Grzelak - Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Piotr Grzybowski - General Motors Poland

mgr inż. Jerzy Izdebski - FORS

mgr inż. Krzysztof Jamrozik - "EKKOM” Sp. z o.o.

dr hab.inż. Regina Jeziórska, prof. ICHP - Instytut Chemii Przemysłowej

dr inż. Małgorzata Kalisz - Instytut Transportu Samochodowego

dr inż. Ewa Kamińska - Instytut Transportu Samochodowego

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski - Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Ada Krzeczkowska - Redaktor Naczelna "Wieś Jutra”

dr inż. Stefan Kubica - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski - NCBiR, Politechnika Warszawska

dr inż. Barbara Liszyńska - Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku

dr inż. Grzegorz Makomaski - Politechnika Warszawska

mgr inż. Adam Małyszko - FORS

dr inż. Edward Menes - Instytut Transportu Samochodowego

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz - Politechnika Poznańska

dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. PP - Politechnika Poznańska

mgr inż. Ryszard Michalski

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk - Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Izabella Mitraszewska

dr inż. Remigiusz Mruk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz - Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Wojciech Przybylski - Instytut Transportu Samochodowego

dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska - Instytut Kolejnictwa

mgr Ewa Rostek - Instytut Transportu Samochodowego

dr inż. Dariusz Rudnik - Instytut Transportu Samochodowego

mgr Izabella Samson-Bręk – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

dr Katarzyna Sicińska – Instytut Transportu Samochodowego

ppłk. dr hab. inż. Przemysław Simiński - prof. WITPiS

mgr Anna Skarbek-Żabkin - Instytut Transportu Samochodowego

dr Grzegorz Skorny - Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Alojzy Skrobacki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr inż. Tomasz Słowik - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jakub Smakulski - Stowarzyszenie Ekolog Sp. z o.o. w Poznaniu

mgr inż. Jarosław Stankiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej

mgr inż. Emil Wolski - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński - Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku

prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska - Centralny Ośrodek B- R Opakowań

dr inż. Andrzej Żurkowski - Instytut Kolejnictwa

Powrót do góryCzłonkowie Założyciele

dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. WAT- Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Krzysztof Biernat - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

prof. dr hab. inż. Cezary Bocheński, ITS

prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek - Politechnika Warszawska

dr inż. Mirosław A. Chłosta – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Andrzej Eminger - Instytut Transportu Samochodowego

dr inż. Wojciech Gis - Instytut Transportu Samochodowego

mgr Monika Grudzień - Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Paulina Grzelak – Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Jerzy Izdebski - FORS

mgr inż. Krzysztof Jamrozik – "EKKOM” Sp. z o.o.

dr inż. Ewa Kamińska - Instytut Transportu Samochodowego

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski - Instytut Transportu Samochodowego

Sławomir Kuliś – "EKKOM” Sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski – NCBiR, Politechnika Warszawska

dr inż. Barbara Liszyńska – Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku

mgr inż. Adam Małyszko - FORS

dr inż. Edward Menes - Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Józef Menes - Instytut Chemii Przemysłowej

dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. PP - Politechnika Poznańska

mgr inż. Ryszard Michalski

dr inż. Izabella Mitraszewska

dr inż. Remigiusz Mruk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński - Politechnika Warszawska

mgr inż. Wojciech Przybylski – Instytut Transportu Samochodowego

dr inż. Jolanta Radziszewska–Wolińska - Instytut Kolejnictwa

mgr Izabella Samson-Bręk – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

dr Katarzyna Sicińska - Instytut Transportu Samochodowego

dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej

mgr inż. Emil Wolski – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku

prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska – Centralny Ośrodek B-R Opakowań

Powrót do góryCzłonkowie Wspierający

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Instytut Transportu Samochodowego

Powrót do góry