Logo psnr
English Version
O Stowarzyszeniu


Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu (PSNR) zostało zarejestrowane 9 października 2009 r.


Obecnie Członkami Stowarzyszenia jest 51 osób.
Prezesem PSNR- u jest Pan dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski,

W 2011 roku Stowarzyszenie było współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji "Problemy Recyklingu 2011",
której następna edycja planowana jest w roku 2014.

Stowarzyszenie skupia specjalistów działających w zakresie recyklingu, zarówno w obszarze
pojazdów, paliw, odpadów komunalnych i chemicznych.
Członkowie PSNR - u działają aktywnie w sferze opiniowania aktów prawnych dotyczących
ekologii, ochrony środowiska i recyklingu.

Powrót do strony głównej

ZAPRASZAMY