Logo psnr
English Version
Konferencje


Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Recyklingu 2011” została zorganizowana na wniosek Dyrektora Instytut Transportu Samochodowego, podczas zebrania Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. Spotkał się on z pozytywnym przyjęciem i akceptacją członków PSNR, tym bardziej, że Stowarzyszenie jest kontynuacją Polskiego Towarzystwa Recyklingu, a konferencja „Problemy Recyklingu 2011” jest kontynuacją Konferencji „Problemy Recyklingu” organizowanych cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Recyklingu (PTR). Formula konferencji zorganizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Chemii Przemysłowej, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu przy współpracy z Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, zakładała integrację podmiotów zajmujących sie aspektami ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problemów recyklingu w pojazdach, urządzeniach i instalacjach przemysłowych.

Konferencja stała się miejscem wymiany doswiadczeń pomiędzy reprezentantami nauki i przemysłu. W Konferencji uczestniczyło przeszlo 200 specjalistów reprezentujących szeroki wachlarz zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

W trakcie trwania konferencji przeprowadzono badania ankietowe oceny konferencji wg standardów ISO. Przedmiotem oceny były następujące zagadnienia:

 • organizacja konferencji,
 • merytoryczna ocena treści wystąpień,
 • czas trwania konferencji,
 • zakres tematyczny,
 • poziom materiałów konferencyjnych,
 • kontakt pomiędzy prelegentami a słuchaczami.
 • Ankietę wypełniło ponad sto osób. Średnia ocena konferencji wyniosła 4,54 w skali 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą, 1 najniższą. Szczegółową ocenę w postaci wykresów przedstawiono poniżej.

  Średnia ocena konferencji: 4.54

  Uczestnicy Konferencji otrzymali od organizatorów:

 • materiały konferencyjne w postaci książkowej pt. „Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Recyklingu 2011””. Materiały Konferencyjne (240 stron) zawierają: materiały informacyjne o konferencji, organizatorach, sponsorach, program konferencji, streszczenia wystąpień,
 • materiały konferencyjne w postaci elektronicznej na płycie CD z zawartością jak w materiałach w postaci książkowej,
 • materiały informacyjne i reklamowe ITS i IChP,
 • materiały reklamowe sponsorów
 • Podczas trwania Konferencji miały miejsce następujace imprezy towarzyszące:

 • w dniu 5.10.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej ITS,
 • w dniu 7.10.2011 r. odbyło się okazjonalne spotkanie Stowarzyszenia Recyklingu Samochodów „FORS”,
 • W dniu 8.10.2011 r. Odbyło się zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu, na którym podsumowano zakończoną Konferencję „PROBLEMY RECYKLINGU 2011”.
 • W trakcie trwania konferencji Instytut Transportu Samochodowego zaprezentował min. pojazdy z napędem elektrycznym, symulator zderzeń.
 • Ocena Konferencji jest pozytywna, tak pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Postanowiono kontynuować Konferencję „Problemy Recyklingu” w cyklu dwuletnim.

  Zdjęcia z konferencji mozna oglądać tutaj

  Powrót do góry


  Powrót do strony glównej