Logo psnr
English Version
Cele i działania PSNR


Do podstawowych celów i działań PSNR należą:


  • promocja idei i problematyki ekologii i ochrony środowiska, w tym recyklingu,

  • promocja rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu recyklingu,

  • wspieranie, inicjowanie recyklingu, między innymi poprzez nowe technologie i prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych dotyczących ochrony środowiska,

  • rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska w zakresie wykorzystywania odpowiednich niskoemisyjnych technologii recyklingu w dziedzinie m.in. pojazdów mechanicznych i innych urządzeń mechanicznych,  • Cele i działania realizowane będą poprzez:


  • organizację konferencji i sympozjów naukowych,

  • współpracę z organami administracji państwowej, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeniami osób fizycznych lub prawnych o podobnym zakresie tj.: promocji, legislacji, normalizacji i wdrażania w obszarze ochrony środowiska, recyklingu i niskoemisyjnych technologii

  • współpracę z osobami i organizacjami w tym również zagranicznymi i międzynarodowymi,

  • Powrót do strony głównej