Logo psnr
English Version
Aktualności


 • Informujemy, że w dniu 12.06.2018 r. o godz. 10.30 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wydział Inżynierii Produkcji, przy ul. Nowoursynowskiej 164, 02-787 Warszawa, budynek 21, sala 219 Rady Wydziału, odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu.
 • Dnia 26 września 2017 r. w Hotelu Novotel - Warszawa Centrum odbedzie się, organizowana przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, II Międzynarodowa Konferencja pt. "Recykling Pojazdów w Kraju i na Świecie". Adres strony internetowej tutaj.
 • Informujemy, że w dniu 19.06.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu.
 •  W terminie 7 - 10 listopada 2017 r. w Rimini we Włoszech odbędą się 21-sze Międzynarodowe Targi Materiałów i Energii Odnawialnej oraz Zrównoważonego Rozwoju ECOMONDO "The Green Technologies EXPO". Dodatkowe informacje dostępne są w komunikacie. Adres strony internetowej tutaj.
 •  W terminie 9 - 10 listopada 2016 r. w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Instytut Kolejnictwa i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej pt.: "Najnowsze Technologie w Transporcie Szynowym", w której PSNR, reprezentowany przez Pana prof. nzw. dr hab. inż. Andrzeja Wojciechowskiego, bierze udział w charakterze uczestnika Rady Programowej. Dodatkowe informacje dostępne są w komunikacie. Adres strony internetowej konferencji tutaj.
 •  PSNR objął patronatem naukowym XIV konferencję naukowo-techniczną pt. "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2016". Konferencja odbędzie się w dniach 18 - 21 października 2016 r. w Hotelu "Kuźnia Napoleońska" w Teresinie. Dodatkowe informacje dostępne są w komunikacie. Adres strony internetowej konferencji tutaj.
 • Informujemy, że w dniach 18 - 19 listopada 2014 r. w Józefowie k. Warszawy odbędzie się konferencja pt. "Najnowsze Technologie w Transporcie Szynowym". Dodatkowe informacje dostępne są w komunikacie (english)
 • Informujemy, że w dniu 30.06.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu.
 • Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych zmianie uległo miejsce Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00. (I termin), 12.20. (drugi termin)w sali nr 9a (parter) w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa.
 • Informujemy, że w dniu 29.01.2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbędzie się
  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 • Raport Najwyższj Izby Kontroli: Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Raport
 • Sekretarz Stowarzyszenia zaprasza na spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędą się w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego, odpowiednio:
  ­
  Spotkanie Zarządu dnia 27.06.2013 r. godz. 10.00.,
  ­
  Walne Zebranie dnia 27.06.2013 r. godz. 11.00.

 • Szkolenie "Szlakiem stacji demontażu II"

  W dniach 11-13 kwietnia 2013r. członkowie PSNR uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu objazdowym organizowanym przez stowarzyszenie FORS, mającym na celu uzyskanie praktycznych informacji dotyczących pracy przedsiębiorstw prowadzących recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE). W spotkaniu wzięły udział 44 osoby, w tym przeszło 30 reprezentujących stacje demontażu. Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu reprezentowali: mgr inż. Ewa Kamińska i mgr inż. Ryszard Michalski. Organizatorzy umożliwili wizyty w sześciu stacjach demontażu znajdujących się w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim. Zebrane informacje i spostrzeżenia pozwolą usprawnić prowadzoną działalność szczególnie w zakresie ochrony środowiska i ekonomii. Podczas spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia zaprezentowali uczestnikom szkolenia propozycje współpracy dotyczące działań ekoinnowacyjnych w prowadzonych przez nich przedsiębiorstwach, co spotkało się ze zrozumieniem i chęcią podjęcia współpracy. Przeprowadzona wśród uczestników ankieta pozwoli lepiej rozpoznać ich potrzeby, aby w przyszłości skutecznie je rozwiązywać.


 • W dniu 14 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń między praktykami prowadzącymi przedsiębiorstwa recyklingu PWE (Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji) w Polsce, a przedstawicielami jednostek administracji odpowiedzialnymi za realizację obowiązków ustawowych w/w podmiotów.

  Szczególna uwagę zwrócono na konieczność działań zmierzających do wyeliminowania działalności szarej strefy i skierowania PWE do legalnie działających przedsiębiorstw prowadzących demontaż.


 • Informujemy, że w dniu 23.01.2013 roku weszła w życie nowa ustawa o odpadach.(Dz.U.2013 nr 0 poz.21)