Logo psnr
English Version
Materiały i publikacje  •  Prezentacja pt.: "Zagospodarowanie odpadów polimerowych i elastomerowych". XX Konferencji "TRENDY EKOROZWOJU" w przemyśle chemicznym, 11-13 maja 2016 r. Wersja w formacie pdf tutaj.
  • Prezentacja pt.: "Dobre przykłady zagospodarowania ZSEE". Targi EKOTECH, Kielce 31 marca 2016. Wersja w formacie pdf tutaj.
  • Prezentacja pt.: "Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)". Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11. Wersja w formacie pdf tutaj.
  • Prezentacja pt.: "Recykling polimerów i elastomerów. Gospodarka gumą oraz plastikiem w Polsce". Konferencja "Gospodarka w obiegu zamkniętym", Targi EkoTech, Kielce 31 kwietnia 2016 r. Wersja w formacie pdf tutaj.
  • Prezentacja pt.: "Wady systemu gospodarowania ZSEE w Polsce". Konferencja "Polski system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym - rozwój, czy upadek" pod patronatem honorowym Wicemarszałka Sejmu Pana dr Stanisława Tyszka, Warszawa 11 kwietnia 2016 r. Wersja w formacie pdf tutaj.
  •